< zpětKonzervatoř Olomouc byla založena jako obecně prospěšná společnost. Do rejstříku obecně prospěšných společností byla zapsána dne 24. července 2012. Zřízení Konzervatoře Olomouc o.p.s. bylo reakcí na situaci na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci (KEA), kde zřizovatel v dubnu roku 2012 odvolal ředitele ze dne na den, bez udání důvodů, krátce před státními maturitami. Dodnes zřizovatel nedokázal vysvětlit svůj krok.

V červnu 2012 skupina studentů a pedagogů KEA založila Konzervatoř Olomouc o.p.s. Během dalších dvou měsíců připravila organizačně i provozně novou konzervatoř v Olomouci. Koncem srpna 2012 zástupci Konzervatoře Olomouc uzavřeli dohodu s vedením KEA. Touto dohodou odstoupila Konzervatoř Olomouc od svého záměru zřídit novou konzervatoř v Olomouci. Novou náplní činnosti Konzervatoře Olomouc bylo pořádání koncertů, kurzů, seminářů a dalších kulturních akcí.

Na návrh správní rady byla Konzervatoř Olomouc o.p.s. zrušena a ke dni 30. července 2015 byla vymazána z rejstříku obecně prospěšných společností. Nyní působí Konzervatoř Olomouc jako neformální sdružení lidí, kteří se podíleli na založení obecně prospěšné společnosti v roce 2012.

© Konzervatoř Olomouc 2012