< zpět


otevřený dopis Českobratrské církvi evangelické


V Olomouci dne 26. 10. 2012

Otevřený dopis ke stažení ve formátu PDF zde.


Vážení bratři a sestry,

dovolte mi informovat vás o vývoji olomoucké kauzy. Konkurz na ředitele Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci (KEA) proběhl v pátek 12. 10. 2012. Z pěti uchazečů výběrová komise vybrala tři vhodné kandidáty na pozici ředitele KEA. V dalším hlasování získal Pavel Zatloukal (nynější ředitel KEA v rezignaci) první místo, na druhém místě skončil František Fiala (odvolaný ředitel), třetí byl statutární zástupce ředitele Petr Rajnoha. Výsledek konkurzu nezpochybňuje žádná ze stran.
Mrzí mě však, jak se synodní rada zachovala k Františku Fialovi. K řediteli, který zlepšil vybavení školy, měl hlavní podíl na přestěhování konzervatoře do exkluzivní budovy v historickém centru města, zvýšil počet studentů KEA, zkvalitnil pedagogický tým.
Františka Fialu vyzvalo k účasti na konkurzu 48 studentů, dvě třetiny pedagogů školy písemně podpořily jeho kandidaturu. Pan Fiala prokázal mravní kvality i zodpovědnost za školu, kterou deset let budoval, a do konkurzu se přihlásil. I přes nedůstojné podmínky kolem odvolání a nevstřícný postoj synodní rady získal František Fiala druhé místo z pěti uchazečů. Domnívám se, že tímto výsledkem potvrdil své profesní kvality natolik, aby bylo zřejmé, že z tohoto důvodu odvolán nebyl. Proč tedy byl pan Fiala odvolán ze dne na den?
Většina z oficiálních i neoficiálních důvodů neobstojí. Nemohly to být požadavky školského zákona, změna smlouvy, problémy s účetní v roce 2009, nepotvrzené stížnosti na vedení KEA, ani žádný z důvodů, které se začaly objevovat čtyři nebo pět měsíců po odvolání. (Podrobněji k odvolání zde). Jaká vysvětlení odvolání zbývají – tajné důvody, které zazněly na uzavřeném jednání synodu a na jednáních synodní rady. Ty ale není možné ověřit a pravděpodobně neobstojí před druhou stranou kauzy. Posledním zveřejněným vysvětlením odvolání jsou osobní důvody, které vedly synodní radu k odvolání ředitele. Z osobních důvodů ale odvolávat ředitele střední umělecké školy ze dne na den a v době před státními maturitami je špatně.

V kauze naší školy zůstávají nezodpovězeny další otázky:

     • Proč nemůže synod zpřístupnit celou nahrávku z uzavřeného jednání synodu o KEA zástupcům školy
        a poslal pouze sestříhaný výběr z jednání (zhruba čtvrtinu záznamu)?
     • Proč synodní rada nevyhodnotila plnění strategie, která měla být kontrolována v květnu/červnu 2012
        a v závěrečném zhodnocení v květnu 2013, a ředitele odvolala v dubnu 2012?
     • Proč má nynější ředitel svou poradkyni (velmi nestandardní na střední škole)?
     • Jaká je skutečná role poradkyně JUDr. Simeony Zikmundové?
     • Kolik činí celkové náklady na mzdu a cestovné JUDr. Simeony Zikmundové?
     • Jaká je ekonomická situace školy po půlroční anabázi?

Vývoj dění okolo KEA zanechává v aktérech i přihlížejících silnou pachuť. A studenti konzervatoře si odnášejí
do svého života následující poučení:

     • nezáleží na tom, co umíš a jak kvalitně pracuješ, ale na tom, kolik vlivných lidí znáš
     • má-li tvůj oponent názor, který se ti nelíbí, nevyvracej argumenty, ale znedůvěryhodni svého oponenta
     • pokud jsi v silnější pozici, nehledej pravdu, protože silnější má pravdu vždy.

Ani dnes, 14 dní po konkurzu, nebyl synodní radou nový ředitel jmenován. Konkurz byl realizován podle vyhlášky č. 54/2005 Sb., kde se praví, že „výsledné pořadí uchazečů má pro zřizovatele doporučující charakter“. I když tomu dosavadní běh událostí nenapovídá, je možné, že synodní rada zvažuje mezi jednotlivými kandidáty. Z pohledu nás, lidí pracujících na konzervatoři, by František Fiala současnou napjatou situaci na KEA vyřešil nejrychleji a školu opět zdůvěryhodnil v očích ekonomických a sociálních partnerů. V tuto chvíli je však jakýkoli výběr lepší, než dále odkládat jmenování ředitele konzervatoře. Věříme, že synodní rada dodrží dohodu, kterou uzavřela se zástupci studentů a pedagogů dne 21. 8. 2012 (více k dohodě zde). Zmírní se tím hořká pachuť olomoucké kauzy a studenti dostanou pozitivnější poučení a příklad pro svou další životní cestu.
Vás, členy ČCE, prosíme, přimluvte se za řešení, které konečně uklidní situaci na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. Po půl roce olomoucké kauzy máme všichni zájem pracovat v klidném a motivujícím prostředí, v takovém, ve kterém jsme mohli pracovat před odvoláním ředitele KEA Františka Fialy.

Synodní radě moudrá rozhodnutí a vám vše dobré přeje,

Robert Mimra
pedagog Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci


Souhlas s tímto textem vyjádřili:

Pavel Glogar
předseda školské rady KEA

Tereza Červinková
předsedkyně studentské rady KEA


© Konzervatoř Olomouc 2012