< zpět


HUDEBNĚ-TEORETICKÉ KURZY KONZERVATOŘE OLOMOUC4. až 6. října 2012   ¦  místo konání: ZUŠ Žerotín, Kavaléristů 6, Olomouc


Cíl kurzu

Hudebně-psychologické kurzy byly určeny primárně pro studenty hudebních konzervatoří a žáky II. cyklu ZUŠ, kteří se chtěli zdokonalit v práci s trémou. Cílem kurzů bylo naučit se rychle a efektivně ovládat své tělo a mysl tak, aby umělecký výkon na veřejnosti nebyl ovlivňován negativními účinky trémy. Výuka probíhala v přednáškových blocích. Psychologická témata o trémě byla doplněna přednáškami z oblasti pedagogiky, hudebního managementu a PC technologií pro hudebníky.

Lektoři

MgA. František Fiala (umělecký ředitel a lektor kurzu Grogoriánský chorál v díle soudobých skladatelů)
Mgr. Pavel Glogar (lektor kurzu Hudebník a počítač aneb PC technologie v hudbě)
PhDr. Marie Nosálková (lektorka kurzu Tréma a jak na ni)
Bc. Kateřina Vokounová (lektorka kurzu Management hudebních projektů)
Tereza Červinková (lektorka kurzu Cesta na pódium – jak zvládnout trému u žáků)

Harmonogram kurzů

Čtvrtek 4. října
     8.00 – 8.45 Prezence účastníků
     8.45 – 9.00 Zahájení kurzů
     9.00 – 11.30 Hudebník a počítač aneb PC technologie v hudbě (lektor Mgr. Pavel Glogar)
     od 13.00 Výuka komorní hry

Pátek 5. října
     9.00 – 10.15 Cesta na pódium – jak zvládnout trému u žáků (lektorka Tereza Červinková)
     10.30 – 12.00 Hudebník a tréma (lektorka PhDr. Marie Nosálková)
     od 13.00 Výuka komorní hry

Sobota 6. října
     9.00 – 10.15 Management hudebních projektů (lektorka Bc. Kateřina Vokounová)
     10.30 – 11.45 Gregoriánský chorál v díle soudobých skladatelů (lektor MgA. František Fiala)
     15.00 Závěrečný koncert účastníků kurzů


Doplňující informace

kurzovné ve výši 150 Kč

drobné občerstvení a nápoje k dispozici zdarma, obědy zajištěny na náklady účastníků,

více informací na tel. 604 170 749 nebo na emailu info@konzervatorolomouc.cz© Konzervatoř Olomouc 2012