< zpět


Důvody odvolání ředitele KEA Františka FialyV odvolávacím dokumentu, který obdržel František Fiala dne 18. 4. 2012, není uveden žádný důvod.
Z úst členů synodní rady a ředitelky Ústředí Evangelické akademie jsme slyšeli několik vysvětlení odvolání:

požadavek zákona (zaznělo v červnu 2012 na synodu, 11. 6. 2012 na KEA) – uváděné paragrafy platí
pouze pro státní školy; František Fiala je jediným ředitelem škol zřizovaných ČCE, který byl ve školním
roce 2011/2012 odvolán

změna smlouvy ředitele (neoficiální vysvětlení synodního seniora bezprostředně po odvolání) – určitě
se nemění smlouva odvoláním ze dne na den a s takto destruktivním dopadem; žádné jednání o změně
smlouvy synodní rada s F. Fialou nevedla

negativní posuzování zaměstnávání spřízněných osob – vzhledem k tomu, že se škola v posledních
dvou letech prokazatelně a měřitelně zlepšovala, jedná se ve skutečnosti o využívání profesních kontaktů
k prospěchu školy, tedy skutečnost s opačným znaménkem

změna směřování školy – na jednání se zástupci KEA dne 9. 5. 2012 uvedl synodní senior Joel Ruml
tato slova: „Krok odvolání ředitele chce odstartovat novou éru; od kandidátů na ředitele bude očekáváno
formulování toho, v jakých zásadách by školu vedli, tím vznikne takové spolužití, kdy bude jasno, jaký bude
program.“
Tedy nejprve byl odvolán ředitel (ze dne na den), pak se hledal nový ředitel, který měl
pojmenovat to, co chce ČCE od konzervatoře, a poté synodní rada jeho koncepci přijme nebo nepřijme

problémy s účetní v roce 2009 – tento problém pan Fiala vyřešil bez následků pro školu, odvolání
ze dne na den v roce 2012 to nemůže vysvětlit

problémy komunikace ředitele KEA a synodní rady, chyběl oční kontakt – tento poněkud absurdní
důvod (oční kontakt?) zazněl na jednání školské rady s ředitelkou Ústředí Evangelické akademie,
problémy v komunikaci obecně by neměli být důvodem k oficiálně nevysvětlenému odvolání ze dne na den

vzdálení KEA od ČCE (např. v textu P. Kašpara uvedeného v 9. čísle Českého bratra) – v červnu 2011
dostala škola Střednědobou strategii pro KEA (na období dvou let) reflektující záměry zřizovatele;
plněním strategie v minulém školním roce se konzervatoř ČCE naopak aktivitami a činností přiblížila

stížnosti na vedení KEA – žádná ze stížností nebyla objektivně potvrzena

privatizace školy minulým vedením – tento důvod se objevil ve druhé polovině srpna. Dodatečně je
samozřejmě možné formulovat nekonečně mnoho dalších důvodů. Jisté ale je, že během uplynulého
půl roku, nejpozději před druhým konkurzem na ředitele KEA by skutečný a uvěřitelný důvod byl zveřejněn;
nestalo se

nutnost nastavit podmínky povolávání ředitelů – tento důvod se objevil v pracovním posudku,
který Františku Fialovi dne 24. 6. 2013 vystavila synodní rada. Posudek dále kladně hodnotí uklidnění situace
na KEA v roce 2002 a přestěhování školy do Olomouce. Posudek také konstatuje, že během 10 let, kdy
František Fiala vykonával funkci ředitele KEA „nebylo nutno ze strany zřizovatele kárně ani jinak zasahovat“.
Odvolání ze dne na den je ve zřejmém rozporu s tímto pracovním posudkem.

Jaké důvody odvolání zbývají – tajné důvody, které zazněly na uzavřeném jednání synodu a na jednáních
synodní rady. Ty ale není možné ověřit a pravděpodobně neobstojí před druhou stranou kauzy.
Posledním zveřejněným vysvětlením odvolání jsou osobní důvody, které zmiňuje ředitelka Ústředí Evangelické
akademie na jednání s pedagogy KEA dne 2. 5. 2012: „Skutečné důvody souvisí s dlouhodobým nepříznivým
vztahem zřizovatele vůči řediteli“.

Z osobních důvodů ale odvolávat ředitele střední umělecké školy ze dne na den a v době před státními
maturitami je špatně.


© Konzervatoř Olomouc 2012