< zpětKonzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012
a zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem
v Ostravě – pobočka Olomouc, dne 24. července 2012 (spis. značka O 1079-RD13/KSOS).

Na návrh správní rady byla Konzervatoř Olomouc o.p.s. zrušena a ke dni 30. července 2015
byla vymazána z rejstříku obecně prospěšných společností.

Kontaktní email:
info@konzervatorolomouc.cz

© Konzervatoř Olomouc 2012