< zpět

Prohlášení Základní odborové organizace Konzervatoře Evangelické akademie k referendu o změně zřizovateleVe dnech 8. až 26. dubna 2013 se konalo na Konzervatoři Evangelické akademie (KEA) referendum „Souhlasím se změnou zřizovatele KEA“. Dne 19. května 2013 členové ČCE sečetli hlasy. V referendu hlasovalo 81% zaměstnanců a studentů KEA. Pro změnu zřizovatele bylo celkem 85% hlasujících, proti změně zřizovatele se vyslovilo 8,5% zaměstnanců a studentů KEA, 6,5% se zdrželo hlasování (tj. do hlasovacích uren vložilo prázdné hlasovací lístky).

Pokud bychom počítali procento pro změnu zřizovatele z celkového počtu zaměstnanců a pedagogů KEA, pro změnu zřizovatele se vyslovila jasná dvoutřetinová většina. (V tomto výpočtu jsou zahrnuti také ředitel Mgr. Pavel Zatloukal a JUDr. Simeona Zikmundová, kteří do původního hlasovacího kvóra započítáni nebyli).

Mgr. Pavel Glogar
předseda Základní odborové organizace KEA
© Konzervatoř Olomouc 2012